Sny - náš vnitřní kompas

Autor Olga Plíčková

O autorovi

Už 20 let mě fascinují sny - díky svým zkušenostem pomáhám lidem porozumět svým snům a odhalit tak skryté souvislosti, vidět neviděné a přijmout odštěpené části jejich já a tím najít spolehlivé vnitřní vedení. Jsem autorkou učebnice snového jazyka Cestou domů - sny jako průvodce na cestě k sebepoznání a celistvosti a Cyklického zápisníku: Učebnici snového jazyka najdete zde >> Zápisník najdete zde >> Můj příběh si přečtěte zde >>

Nechtěj mě měnit

Nechtěj mě měnit Sny jsou naším zrcadlem. Stejně tak jako je náš bdělý život pestrý a proměnlivý, jsou takové i naše sny. A stejně jako je v našem bdělém životě v určitém časovém období často zdůrazněno  jedno hlavní téma, i v našich snech (vizích, fantaziích, šamanské práci…) se toto téma vine jako červená nit. Moje sny...

Moc bezmoci

Moc bezmoci Ocitám se v krajině utopené ve tmě. Kam dohlédnu, hoří ohně, krajina je spálená – pahýly stromů, ruiny domů, nikde nikdo. Kráčím pořád rovně po jakési sotva viditelné pěšině, která začne po chvíli stoupat. Vine se úbočím veliké hory, jejíž boky jsou pokryté vrstvami prachu, kamení, občas vidím tenký pramínek žhavé lávy. Rozpomínám...

S dovolením

S dovolením „Být šťastný je rozhodnutí.“ „Musíš si dovolit mít se dobře.“ Často tyto věty slýchám, někdy je sama používám. CO ale ZNAMENAJÍ? Co má člověk UDĚLAT, aby si dovolil mít se dobře? JAK se rozhodnout být šťastný? Pamatuji se, že jsem před sedmi lety nebyla šťastná se svým tehdejším partnerem. Vztah měl své stinné...

Zlomená křídla

„(…) pták se zlomenými křídly zalézá do skalní škvíry a nevznáší se ve výšinách.“ Chalíl Džibrán Zlomená křídla Někdo je jako superrychlé pendolino, jiný spíš volský povoz. 🙂 Někdo je jako slunná Pálava a jiný se většinu času halí do mlh jako šumavské pláně. I pendolino ale někdy stojí v depu a na Pálavu přijde...

Netlač na řeku, teče sama

Netlač na řeku, teče sama Bojujete občas s pochybnostmi? Zdá se vám, že snad nikdy nedorazíte do vytouženého cíle? Připadá vám, že je to důkaz vašich omezených schopností? Nedávno jsem se přesně takhle cítila. Měla jsem zrovna volno, a tak jsem vyrazila rozchodit blbou náladu na Vyšehrad. Netušila jsem, že mě cesta zavede do labyrintu...

Duše nemá rod

Duše nemá rod (gender) Dělení vnitřního světa na části a postavy nám má pomoci se v sobě zorientovat, lépe se poznat a zvýšit tak svou šanci realizovat to, kým jsme, ve vnějším světě. Vnitřní postavy jako dítě, rodič, superego (cenzor, kritik) nebo stín nabývají různých vlastností podle toho, jací jsme a v jaké fázi života...

Vaše touha je vaší modlitbou

„Tvoje touha je tvou modlitbou.“ Dr. Joseph Murphy Nejdřív jsem chtěla citát rozšířit – pozměnit – o „srdce“: Touha tvého srdce je tvou modlitbou. Přišlo mi, že jinak by se to dalo splést třeba s touhou někoho zabít nebo vlastnit nový mercedes – a takové touhy jsou přece jen ego a ego se přece nemodlí...

Plodná temnota

Začátky se často skrývají v temnotě Jaro začíná 21. prosince. Nový život je nejdřív jen tušením ve tmě – navenek ještě dlouho není nic vidět. Nádech začíná výdechem. Ráno by nemohlo nastat, kdyby předtím nebyla noc. Nemůže nastat cokoli nového, dokud to staré žije. Teorii znám. Již dlouho s láskou respektuji všechny cykly – den/noc,...

Pohádka jako kolektivní sen (Maleficent a Aurora trochu jinak)

Pohádka jako kolektivní sen Pohádky mi začaly dávat smysl ve chvíli, kdy jsem přišla na to, že se jim dá rozumět stejně jako snům. Lze je totiž chápat jako jakýsi kolektivní sen – otisk aktuálního dění v kolektivním (ne)vědomí. Příběh, který pohádka vypráví, má tak význam pro všechny, které nějakým způsobem osloví. Abychom pohádce rozuměli,...

Symbolické jednání jako brána k celistvosti

„Dokud nepřivedete nevědomé do vědomí, bude ovládat váš život a vy to budete nazývat osudem.“ C. G. Jung, Aion Symbolické jednání jako brána k celistvosti Nemůžeme být celiství, pokud si nejsme svých částí, které tuto celistvost tvoří, vědomi. Být si vědom znamená spolu-vytvářet příběh svého života. Pokud se ve vašem životě děje příliš mnoho věcí,...