Sny - náš vnitřní kompas

Olga Plíčková

Vydrž, prťka, vydrž! :-)

Pokud se vám někdy zdá o zubech, zbystřete. 🙂 Víte, že neúnavně nedoporučuji používat při výkladu snů významově ploché snáře typu „vodu ve snu viděti, smutek míti“, zároveň sny MAJÍ univerzální rovinu, kdy daný symbol může pro různé lidi znamenat stejnou věc. Chcete-li vědět, co třeba mohou reprezentovat zuby obecně a sedmička vlevo dole konkrétně, čtěte dále.

Hodně píšu o tom, proč sny vykládat, protože JAK je vykládat popisuji ve své učebnici snového jazyka nebo e-booku zdarma. Ze se své vlastní zkušenosti ale vím, že příkladů není nikdy dost, a tak mě dnes napadlo, že by se vám mohla hodit autentická ukázka: Rozhodla jsem se s vámi sdílet svůj dnešní deníkový zápis – výklad snu tak, jak jsem si ho dnes zapsala.

Příklad výkladu snu pro inspiraci:

Děj snu:

Jsem na chalupě u babičky, sedím v obýváku u stolu na židli čelem ke gauči, kde sedí proti sobě Jana a Martin (jména jsou změněna pro zachování anonymity). Martin je ve snu můj klient a Jana mi pomáhá. Martin vypráví o tom, co ho trápí: je zmatený, má strach, cítí se dezorientovaný, utopený v pocitech…ptám se ho, jestli by to mohl více rozvést, začíná vyprávět o svých pocitech, že se cítí, jakoby byl unášen vesmírnou lodí do hlubin vesmíru. 

Snažím se dalšími otázkami pomoci jemu i sobě pochopit, co se snaží sdělit, ale už mě nevnímá: plně se ponořil do bezeslovné komunikace s Janou, která se do něj vcítila a pohyby rukou a tělem znázorňuje let kosmickou lodí, Martin se přidává, vidím, že mu to pomáhá víc, než mé otázky, cítím se neužitečná a navíc i když vím, že to tak není: všechno má svůj čas, i mé otázky přijdou na řadu.

Posléze si všichni tři sedáme ke stolu a rozebíráme, co se stalo, Martin i Jana se aktivně zapojují, zkušenost začíná dávat Martinovi smysl, cítí se lépe. Mně se ale velmi špatně mluví, protože se mi odlomila polovina sedmičky vlevo dole.

Překlad symbolů: Vnímám postupně jednotlivé “položky” snu, abych zjistila, co reprezentují:

  • Chalupa: potřeba být součástí širšího celku, komunity, přírody 
  • Jana: intuice, čirá intuice, obrazné vidění
  • Martin: ambice, cílevědomos
  • Sedmička vlevo dole: zub – schopnost kousat, skousnout i kousnout, číslo 7 je pro hodně lidí šťastným číslem, mě k tomu napadá – širší vztahy, kolektiv (jednička = individualita, dvojka = partnerství, trojka a čtyřka úzká rodina, pětka až šestka širší rodina, sedmička = klan, společnost; pozn. – toto je moje intuitivní pochopení, nikoliv nějaká obecná pravda o významu čísel)
  • Zlomení: ztráta opory v daném místě v důsledku přetížení 

Dosadím do snu a převyprávím tak, aby to dávalo smysl:

Sen ukazuje, jak při mé snaze být součástí širšího celku, komunity a přírody (chalupa) interagují tři mé části: moje vědomé já (já-ve-snu), moje intuice (Jana) a ambice, snaha něčeho dosáhnout (Martin). Moje cílevědomost je v koncích – je zmatená, dezorientovaná, zavalená nejasnými pocity, má strach. Moje vědomé já se této mé části snaží pomocí kladení otázek pomoct dosáhnout pochopení, co se děje: ambice se cítí jako unesená do neznáma… lépe než otázky v tu chvíli funguje prosté nacítění se (intuice) – moje vědomé já to vnímá jako selhání, ačkoliv zároveň ví, že to tak není. Později jsou jeho otázky opět užitečné, jeho práce je ale stížená náhlou ztrátou schopnosti prosadit se (kousat), vycházet s (skousnout) a strávit (kousat) vztahy s širším kolektivem.

Kde v mém životě se toto odehrává?

Momentálně všude 🙂 Opakovaně mám pocit, že pokud se mi nedaří věci uchopovat nejen intuitivně (což umím výborně), ale také racionálně, tak to znamená, že selhávám (zároveň vím, že to tak není, ale ten pocit tam stejně je). Prožívám to tak, že moje neschopnost uchopit dění rozumem – tedy dát ho do slov, odít ho smyslem – zásadním způsobem omezuje mou schopnost komunikovat ho širšímu publiku, kolektivu a komunitě. Cítím se pak izolovaná, osamělá a mimo.

Zapomínám, že prožívání, intuice, má vždy přednost – nejprve situace v našem životě prožíváme (prociťujeme), rozumové pochopení, vědomé uchopení, přichází až pak.

Co na to říká sen?

Ve snu jsem jasně cítila, že se nemusím bát, že vše má svůj čas – intuitivní pochopení je rychlejší, rozumové bude následovat a moje dočasná omezená schopnost se vyjádřit, prosadit (zlomená sedmička) se dá opravit. Jakoby sen říkal: Vydrž prťka, vydrž 🙂

Výklad snu mě uklidnil, nejen, že jsem získala ucelený vhled do současného dění v mém vnitřním světě, sen mě také poskytl útěchu – vím, odkud moje pocity nemístnosti, nedostatečnosti momentálně pramení (pocit vědomého já, že není dost rychlé) a mohu se lépe opřít o fakt, že s trochou trpělivosti se mi postupně bude dařit najít způsoby, jak druhým svoje intuitivní vhledy předat a cítit se zapojenější, propojenější s okolím.

Není nad to, mít k dispozici takového laskavého průvodce – jakým mohou být naše sny – kdykoliv to je potřeba. Doufám, že vás rozbor snu zaujal a pokud byste měli jakékoli dotazy nebo připomínky, napište mi: olga@olgaplickova.cz 🙂

Děkuji, že jste dočetli až sem a protože jsem na začátku článku slíbila, že si na své přijdou zejména ti, které zajímá univerzálnější význam zubů ve snech, přikládám odkazy na význam snů podle celostní medicíny, které jsem namátkou našla na internetu (pro inspiraci pouze!, pamatujte, že vždy se nejdřív ptejte sami sebe, co pro vás daný symbol znamená, až později případně hledejte inspiraci na internetu). 🙂

Zajímavé odkazy:

http://m.homeopatiemeditace.webnode.cz/news/o-cem-vypovidaji-zuby/

https://www.prirodaleci.cz/rady-k-detoxikaci/co-vyjadruji-nase-zuby/

https://www.calendula.cz/zuby.htm

Olga Plíčková
Už 20 let mě fascinují sny - díky svým zkušenostem pomáhám lidem porozumět svým snům a odhalit tak skryté souvislosti, vidět neviděné a přijmout odštěpené části jejich já a tím najít spolehlivé vnitřní vedení. Jsem autorkou učebnice snového jazyka Cestou domů - sny jako průvodce na cestě k sebepoznání a celistvosti a Cyklického zápisníku: Učebnici snového jazyka najdete zde >> Zápisník najdete zde >> Můj příběh si přečtěte zde >>