Sny - náš vnitřní kompas

Olga Plíčková

Nejasná zpráva o konci světa

Rozhodla jsem se sdílet jeden svůj sen, který byl pro mě nový a neuchopitelný, abych na něm ukázala, jak pracovat se symboly, s nimiž si na první pohled nevíte rady.

Zabýváte-li se svými sny nějakou dobu, zjistíte, že se některé symboly opakují. Už víte, že když se vám zdá například o červených holínkách, jedná se o symbol přejatých postojů z dětství. A najednou se vám zdá sen, který je úplně „nový“ – obsahuje symboly, které neznáte, jejichž význam je pro vás záhadou. Pokud se svými sny teprve začínáte pracovat, pak jsou pro vás takto záhadné zřejmě všechny.

Jaro vrcholilo a mně se zdál sen, který mě vzbudil svou absurditou. Nepamatuji si, že by se mi kdy zdálo něco podobného. Kombinace Star Treku a zasedání poslanecké sněmovny. 🙂 

Planeta a kosmická loď malá

O prezidentovi ani zániku planet se mi ale ještě nezdálo. 

Co má člověk dělat, pokud mu symboly ze snu vůbec nejsou povědomé a vůbec netuší, jak jim porozumět? Pojďme si to ukázat na příkladu mého snu:

Dívám se na město s jakýmisi továrnami nebo sklady, budovy jsou docela pěkné, obklopené stromy, vše působí upraveně, promyšleně. V jednom z domů je velké hezké knihkupectví. Všude pracuje hodně lidi, něco balí a nakládají. Zjišťuji, že většina politiků včetně prezidenta jsou převlečení mimozemšťané, co využívají Zemi jen jako zásobárnu organické hmoty, kterou na své domovské planetě už vyčerpali.

Krajina se mění – slyším hučení, vidím planety obíhající čím dál rychleji kolem společného středu – dochází ke kolapsu, konec je nevyhnutelný.

Jsem znovu ve městě a jdu si zaběhat – mám nové funkční oblečení a chci ho vyzkoušet a užít si život, ještě než nastane konec světa, čemuž stejně nemohu zabránit.

Najednou se ocitám v kosmické lodi a znovu pozoruji kolabující planety. Kapitánem lodi je můj kamarád J. Možná se nám podaří uniknout gravitačnímu poli planet a přežijeme? Pak se ale kolaps zpomalí a není jisté, zda k němu nakonec vůbec dojde…

Je-li obsah snu zcela neuchopitelný, nezbývá než smířit se s velkým množstvím „bílých míst na mapě“. Je možné, že při hledání asociací, významů budete poněkud tápat. Což ale vůbec nevadí. Tápání je součástí hledání cesty – máte-li kompas, ale ne mapu, víte sice, kterým směrem jít, ne ale kudy – konkrétní cestu hledáte, nacházíte a zase ztrácíte – a stejně tak je tomu i při výkladu snů.

Jak tedy postupovat?

První na řadu přijdou doplňující otázky: Připomíná vám sen něco? Je vám něčím povědomý? Jak jste se ve snu cítili? Znáte tyto pocity ze svého bdělého života?

Mě hned napadlo, že tento sen vypráví o konci světa – mého vnitřního vesmíru – tak, jak jsem ho doposud znala. Nejsilnější emoce ve snu byla lítost, když se planety zpomalily a vypadalo to, že konec nenastane. V mém bdělém životě rozhodně dochází k zásadní transformaci, téma kolabujících planet a končících světů tedy není žádným překvapením.

Abych snu lépe porozuměla, použila jsem metodu asociací: Kdybych byla režisér němého filmu, jakou lidskou vlastnost, charakteristiku nebo energii bych vyjádřila prezidentem? Skladem? Kosmickou lodí? Srážkou planet?

Město – továrny, sklady = civilizace, konstrukt, něco vytvořené lidskou silou = ne-příroda, ne-původní, svět mé mysli, který jsem sama vytvořila.
Knihkupectví = vědomosti, moudrost (rozumová?)
Balení, nakládání = stěhování, přesun, opouštění …
Politici = zneužití moci
Prezident = ?
Mimozemšťané = cizost, odosobnění, které plodí nezodpovědnost, nezajímají je důsledky jejich činů, protože Zemi nepovažují za svůj domov
Planety = ? svět
Kolaps planet = konec světa
Kosmická loď = ? (asi dopravní prostředek, umožňuje cestovat mezi světy, výdobytek civilizace…)
Kamarád J. = ?
Organická hmota = život, ne-reacionálno, přirozenost, biomasa – energie života
Jít si zaběhat = pohyb, život
Oblečení = postoje, které si „oblékám“
Země = domov, svět jako celek

Otazníků, nejasných míst zůstalo ve snu celkem dost. Hodně toho je ale také „přeloženo“.

Zkusím tedy tyto významy vzniklé přeložením vložit do děje snu:

Vidím svůj vnitřní svět coby své dílo, svůj výtvor, všechno působí upraveně, rozumně, v pořádku. Je zde i mnoho (racionální?) moudrosti, poznání. Celý tento svět má být přestěhován jinam, z velké části opuštěn. Ti, kdo mají svět řídit, zneužívají svou moc a živí se mou životní energií – používají mou životní energii pro své účely; jsou to takoví energetičtí upíři. Vidím točící se planety, nevyhnutelný kolaps. Chci si ještě užít života, než skončí… Přepravuji se mezi světy. Můj přesun řídí (kamarád J.). Možná se nám podaří uniknout a přežijeme? Najednou se ale kolaps zpomalí a není tak jisté, zda k němu vůbec dojde…cítím lítost: konec mohl být příležitostí začít znovu a lépe.

Je vidět, že nepřeložené (nejasné) symboly, mají pro výklad snu klíčový význam. Přesto překlad přinesl leccos zajímavého. Poslední dobou trpím velkou únavou a jakousi ztrátou životní energie – sen přináší vysvětlení: některé mé části se chovají jako upíři a zneužívají mou sílu pro své účely. Takto se často projevuje naše ego, případně superego – je tedy dost pravděpodobné, že prezident v mém snu představuje právě je.

Dále sen upozorňuje, že není jasné, kdo vlastně řídí mou schopnost přemisťovat se mezi světy (kdo je kamarád J.) a nejasná je i má rozpolcenost ohledně výsledku celé transformace – na jednu stranu je mi líto, když ke konci světa nedojde a na druhou stranu před ním prchám v kosmické lodi. Kamaráda J. znám jako člověka, který má rád pohodu a klid, budou to nejspíše tyto mé vlastnosti, které se změně brání a nejradši by před ní utekly.

Moje pohodlnost by tedy byla nejraději, kdyby vše zůstalo při starém. Sen však jasně ukazuje, že to není v mém zájmu. Nebo snad chci nechat své (super)ego, aby se mnou zacházelo jako se zásobárnou organické hmoty? Takový stav je dlouhodobě neudržitelný a moje vyčerpání je toho jasným důkazem. Sen volá po zásadní proměně – ne menší než je konec světa.

Vidíme, že i částečné porozumění snu vede k zajímavým závěrům. Ačkoliv si zatím nejsem jistá, zda jsem snové symboly přeložila „dobře“, jsem rozhodně k jejich rozluštění blíže než na začátku.

Když si nevíme s některými postavami, ději nebo věcmi objevujícími se ve snu rady, pomáhá:

  • Dát tomu čas. Získat odstup. Netlačit na pilu, na chvíli, na pár dní se přestat symbolem zabývat a jen tak ho nechat „macerovat“ v podvědomí.
  • Být všímavý a důvěřovat = intuice přinese ve vhodnou chvíli odpověď.
  • Vracet se k ději snu.
  • Krmit intuici = vyhledat si doplňující informace – přečíst si například nějaký článek nebo prostudovat definici pojmu na Wikipedii – cokoli, co může inspirovat k (lepšímu) pochopení.
  • Trpělivost = někdy může trvat i týdny, než nám dojde, co chtěl sen říct.

V mém případě bych si mohla přečíst, co o roli prezidenta a vlády říká Wikipedie. Dozvěděla bych se, že zatímco prezident má spíše reprezentativní roli, vláda představuje vrcholný orgán výkonné moci. To by potvrzovalo, že politici a prezident ve snu reprezentují ty složky mé osobnosti, které byly ZVOLENY, aby vydávaly zákony = aby určovaly, co bude v mém vnitřním světě považováno za „správné“ a co bude jako „to špatné“ potlačeno. Tyto informace spíše posilují můj pocit, že prezident a politici v mém snu skutečně zobrazují mé ego/superego.

V hlubinné psychologii se za řídící složku našeho vnitřního světa považuje ego/superego. To je dobrý sluha, ale zlý pán. Ego organizuje náš vnitřní (a tím i vnější) život tak, abychom fungovali jako nezávislá jednotka, která ale JE hodnotnou součástí širších vztahů (protože vše je nakonec propojeno a vše souvisí se vším). Superego pak představuje tu naši část, která „ví“ co by se mělo a nemělo dělat, co je/není správné atp. Bohužel se často stává, že se ego spolčí se superegem a začnou si uzurpovat moc. Ta se tak stane tím jediným, oč jim jde a kvůli čemu bezostyšně zneužívají jakékoli dostupné zdroje.

planeta 3 malá

Svět, jenž jsem si vytvořila, má špatného prezidenta i vládu.

Proto je na pokraji zhroucení. A proto ta ambivalence ohledně jeho konce – člověk se nesnadno loučí s vlastním výtvorem, a to i tehdy, když ten za mnoho nestojí. Koneckonců – ve snu nejsem ani aktivním ukončovatelem (onoho světa), transformace přichází z úrovní, jež mě přesahují (vesmír – planety) – a já pouze zaznamenávám jeho hrozící zánik. Držte mi proto palce, abych byla schopná změnou projít a na troskách nefunkčního světa nechat vzniknout nový a snad i lepší. 🙂

Jak pracovat se svými sny a lépe jim porozumět jsem popsala v e-booku Sny náš vnitřní kompas.

Jakékoli dotazy nebo připomínky uvítám na emailu olga@olgaplickova.cz 🙂

Olga Plíčková
Už 20 let mě fascinují sny - díky svým zkušenostem pomáhám lidem porozumět svým snům a odhalit tak skryté souvislosti, vidět neviděné a přijmout odštěpené části jejich já a tím najít spolehlivé vnitřní vedení. Jsem autorkou učebnice snového jazyka Cestou domů - sny jako průvodce na cestě k sebepoznání a celistvosti a Cyklického zápisníku: Učebnici snového jazyka najdete zde >> Zápisník najdete zde >> Můj příběh si přečtěte zde >>