Sny - náš vnitřní kompas

Koho potkáte ve snu

Když lidé zjistí, že se zabývám sny, často se mě pak ptají: „Zdálo se mi o … (slonovi, tchýni, milence mého kamaráda), nevíš, co to znamená?“

muž v mlze

Nevím! 🙂 Přesto odpověď existuje – jediný, kdo ji zná (a může říci), je ale snící sám. To jsem vám příliš nepomohla, že? 🙂 Budu tedy konkrétnější. Sny mluví symbolicky. Ve Wikipedii se dočtete, že symbol je znak nebo znamení (většinou vizuální), který odkazuje na určitý konvenční nebo tradiční význam.

Když se vám tedy zdá o červených holínkách, netýká se sen červených holínek, ale toho, co je pro vás JAKO červené holínky. Červené holínky pro vás něco znamenají, symbolizují. Červené holínky ve vašem snu odkazují jinam. Dá se říci, že fungují jako takový odkaz na webu nebo v článku. Ten také není tím, nač odkazuje, ale vede někam dál – na webové stránky, na další článek, do skupiny na facebooku atp.

Když se vám tedy zdá o oněch zmiňovaných červených holínkách, je vaším úkolem zjistit, kam odkazují. Kdybyste to chtěli zjistit rozumem, moc nepochodíte, protože červené holínky mohou teoreticky odkazovat úplně kamkoliv. Symboly jsou tak široké, že se do nich vejde (téměř) cokoliv. Proto je potřeba vzít si na pomoc své emoce, pocity, intuici, vzpomínky – prostě všechno, co je striktně osobní.

Co se vám vybaví, když myslíte na červené holínky? Prázdniny u babičky? Nenáviděnou brigádu na statku? Vycházky na houby s dědou? Sousedovic Anežku/Honzíka, která měla právě takové, když jste byli malí a vám je nechtěli koupit? Seznam věcí, které potřebujete koupit dětem na tábor?
V okamžiku, kdy cítíte, že jste natrefili na to pravé, máte vyhráno – právě jste našli odpověď na otázku „Co to znamená, když se mi zdá o červených holínkách?“.

vlk a jelen malý

Některé osoby, zvířata nebo předměty přesahují svým významem tuto osobní rovinu. V takovém případě se vyplatí mluvit spíše o archetypech. O archetypech mě baví přemýšlet jako o shlucích příbuzných významů. Příkladem archetypu může být třeba obraz matky. A shluk významů, které se týkají matky je velmi široký, ale ne nekonečný: laskavost, přijetí, výživa, bezpečí, život, lůno, počátek, ale také krutost, zloba, odmítnutí nebo smrt (pohádkové macechy, které toto všechno zosobňují jsou v jistém smyslu součástí archetypu matky).

Pojem archetyp – pochází z řečtiny a znamená pravzor – je ústředním bodem psychologie podle C. G. Junga. Podle něj pramení archetypy z nevědomí a nemohou být tedy nikdy zcela vědomím uchopeny. To znamená, že ačkoliv můžeme vymyslet nepřeberné množství vlastností, které se týkají například výše zmíněného archetypu matky, tak jej nikdy zcela nepopíšeme – protože větší část tohoto archetypu vždy zůstane nevědomá. To ale vůbec nevadí. Snaha porozumět archetypu na vědomé úrovni nemá sloužit ani tak k úplnému racionálnímu pochopení, ale spíše ke komunikaci, kontaktu a vzájemné interakci.

Archetypy jsou pravzory jednání, chování a prožívání, které nás přesahují a jako takové jsou studnicí životní moudrosti, která nás může provázet naším životem tak, abychom ho žili co nejopravdověji. Můžeme si to – s trochou nadsázky – představit jako vztah dítě-rodič. Dítě také často nerozumí tomu, co rodič dělá, ale snaží se to pochopit – ptá se, přemýšlí o tom, napodobuje. Tak i my, jako děti ve vztahu k tomu, co je větší než my, můžeme tento zdroj moudrosti napodobovat, ptát se a přemýšlet o něm. Výsledkem je pak vždy nějaké pochopení – které sice není úplné, rozhodně je však účinné.

Mlhovina 3

Zdá-li se vám tedy o matce (vaší nebo matce kohokoli jiného), pak tato snová postava má minimálně tři vrstvy: a) čistě osobní – týkající se konkrétní matky, o níž se vám zdálo (například jste se pohádali s mámou, a proto se vám o ní zdálo), b) symbolický – zahrnující vaše individuální představy vážící se k této konkrétní matce (jaké obecné asociace mě napadají k „mámě“), c) archetypální – představující pravzor mateřství zosobněný zrovna touto konkrétní matkou (co pro mě znamená, když se řekne „matka“).

Při snaze vyložit sen, není ani tak důležité umět říct, zda byl čistě osobní, symbolický nebo archetypální. (Ono to ani nejde, všechny roviny se samozřejmě prolínají v každém snu.) Při výkladu si stačí položit otázku z úvodu: „Kam/ k čemu to odkazuje?“ a co nejobšírněji a nejupřímněji si odpovědět. Je ale dobré vědět, že kořeny snů sahají velmi hluboko a že někdy je tím nejmoudřejším výkladem němý úžas. 🙂

Olga Plíčková
Už 20 let mě fascinují sny - díky svým zkušenostem pomáhám lidem porozumět svým snům a odhalit tak skryté souvislosti, vidět neviděné a přijmout odštěpené části jejich já a tím najít spolehlivé vnitřní vedení. Jsem autorkou učebnice snového jazyka Cestou domů - sny jako průvodce na cestě k sebepoznání a celistvosti a Cyklického zápisníku: Učebnici snového jazyka najdete zde >> Zápisník najdete zde >> Můj příběh si přečtěte zde >>