CHCETE SE NAUČIT (LÉPE) ROZUMĚT SVÝM SNŮM A TÍM I SAMI SOBĚ? 

 

CHCETE NAPSAT PŘÍBĚH SVÉHO ŽIVOTA NAHLÍŽENÝ ZEVNITŘ - VAŠÍ DUŠÍ?

 

 • Chcete se naučit vykládat (své) sny?
 • Chcete výrazně posílit důvěru v sebe a svou intuici a lépe se poznat?
 • Chcete věnovat 20 - 90 minut týdně sobě a reflexi (zamyšlení) toho, co se ve Vašem životě a ve Vás děje?
 • Chcete vidět Váš život "zevnitř", jak ho vidí Vaše duše?
 • Zapisujete si rádi?
 • Chcete se propojit se svou cykličností prostřednictvím naladění se na cyklus roku?
 • Chcete praxi v psaní/vyjadřovacích schopnostech (formulaci myšlenek, schopnosti pojmenovávat, co se ve Vás odehrává)?

 

Pokud jste na většinu otázek odpověděl/a "ANO", pak je druhá pilotní roční dobrodružná výprava do svého nitra "Sny, cyklický rok a já" právě pro Vás!

 

STAŇTE SE JEDNÍM Z MAX. 24 LIDÍ, KTEŘÍ SE VYDAJÍ NA ROČNÍ DOBRODRUŽNOU POUŤ DO SVÉHO NITRA A VSTUPTE DO PROJEKTU CYKLICKÝ ROK A JÁ.

 

CO JE CÍLEM POUTI?

J. B. Peterson, když mluví o mýtech, říká, že "...vnější příběhy jsou manifestacemi vnitřní reality." V mýtech vystupují archetypické postavy reprezentující různorodé energie naší duše. Z tohoto samého materiálu jsou utkané naše sny - ty obyčejné i ty neobyčejné. Pororumět svým snům znamená naučit se rozumět řeči symbolů, kterými mluví. Jak jednou této řeči porozumíme, zjistíme, že celý svět a veškerá skutečnost má (také) symbolický význam.

Porozumět řeči snů tedy znamená zjistit, že celý svět k nám mluví a je prdodchnut smyslem, který jsme až dosud neviděly. Vše, co se nám děje a co děláme, má význam - a tento význam lze pochopit.

Cíle naší pouti v tomto smyslu je:

 • naučit se rozumět symbolické řeči snů
 • uvidět, jak se prolíná bdělá skutečnost s tou snovou
 • pochopit, že v bdělé realitě žijeme často to, co si nejsme schopni uvědomit - uvědomění tedy mj. znamená, že některé věci již nemusím žít ve hmotě
 • procítit ponoření do propojenosti nás jednotlivců se vším, co existuje
 • naladit se na původní - přírodní - rytmus, který nám je všem vlastní, který vyživuje naši duši, a na který ve shonu civilizace zapomínáme
 • naladit se tak i na svůj individuální vnitřní rytmus a objevit v tomto naladění (skryté) zdroje síly a schopnosti plynout s řekou života místo toho, abychom ji tlačili do kopce
 • lépe poznat sama sebe, svoje motivy, skutečné potřeby a cíle

JAK BUDEME PRACOVAT?

 • pomocí práce se snovými obrazy (překlad snových symbolů, jejich zvtárňování, aktivní imaginace a další)
 • metodou intuitivního psaní
 • každý týden alespoň 20 - 90 minut
 • každý sám (samostudium) a přece spolu (podpůrná tajná Facebooková skupina)
 • od 30 4. 2020 do 30. 4. 2021

JAKÉ K TOMU BUDEME MÍT POMŮCKY?

 • učebnici snového jazyka Cestou domů - sny jako průvodce na cestě k sebepoznání a celistvosti
 • Cyklický zápisník
 • podpůrnou tajnou Facebookovou skupinu "Cyklický rok a já"

JAKÉ JSOU PODMÍNKY PRO VSTUP?

 • odvaha zkusit něco nového
 • ochota zavázat se k dlouhodobé práci na sobě
 • připravenost sdílet, co proces přináší, v tajné FB skupině a být tak pro druhé zdrojem podpory a inspirace
 • odvaha čelit sám sobě - i tomu, co o sobě nechci vědět
 • uhrazené "vstupné" 🙂

Sny jsou branou do Vaší duše, královskou cestou sebepoznání.

Každou noc Vám Vaše vnitřní Já posílá dopisy v podobě snů a snaží s Vámi navázat kontakt.  A  Vy nasloucháte. Sny si zapisujete, vykládáte, jste v kontaktu se svým vnitřním světem. 

Každý den zažíváte svůj život - jeho vzestupy a pády, radujete se, trpíte, jste smutní, veselí, nudíte se, těšíte se, máte jasno nebo nevíte kudy kam. Každý den činíte miriádu rozhodnutí, která určují Váš život. Většina těchto rozhodnutí je podvědomá nebo úplně nevědomá - přitom být sám sebou znamená, že si je člověk právě velmi dobře vědom toho, co se v něm děje, proč, jaké jsou jeho motivy a co ovlivňuje jeho rozhodování. Ve snech potkáváme svoje nevědomí a pokud je pochopíme, můžeme ho vynést do vědomí.

Učebnice snového jazyka Cestou domů - sny jako průvodce na cestě k sebepoznání a celistvosti Vás může naučit, jak se svými sny pracovat tak, abyste si tyto dopisy mohli přečíst, pochopit je a na základě tohoto pochopení měnit svůj život tak, aby byl opravdu Váš.

Svět vnitřní i svět vnější, náš život, se odehrává v cyklech: život - smrt - život; den - noc - den; jaro - léto - podzim - zima - jaro; dětství - dospělost - stáří; učedník - mistr - učitel. Schopnost ladit se na tyto cykly a zůstávat s nimi v souladu je jednou klíčových dovedností potřebných pro smysluplný život.

Cyklický snový zápisník Vám v tom může pomoci:

8 zastavení. 8 nádherných a zasněných ilustrací Evy Ovy. 8 příležitostí vnímat, jak se proměňuje příroda kolem nás, naplno prožít, že každé období přináší unikátní kvalitu, barvu nebo energii. 

Rok života. Zapsaný ve Vašich (nočních) snech a jejich výkladech a/nebo postřezích, zamyšleních nad tím, co se ve Vašem životě zrovna odehrává. Nekonečně mnoho barev života a nebo pár témat, která se neustále opakují. Jasné vhledy nebo zmatek a chaos transformace. Objevování vláken tapiserie Vašeho života tak, jak ji tká Vaše duše. 

Zápisník, na jehož papíře se odvíjí dobrodružství Vašeho života. 

 

 

 

Jmenuju se Olga Plíčková, koučka, lektorka a průvodkyně po vnitřní krajině. Už 25 let mě fascinuje nacházení odpovědí na otázku "Kdo je bytost jménem člověk?". 

Věřím, že sebepoznání a sebe-u-vědomění je klíčem ke všemu dalšímu: ke štěstí a spokojenosti plynoucí ze smyslu-plného života. Kdo neví, kdo je, neví, co chce a nemůže toho tedy nikdy dosáhnout. 

Zároveň mě velmi oslovuje hlubinná psychologie C. G. Junga, který považoval sebe-poznání za mnohem více než jen cestu, jak dosáhnout cílů, které si člověk předsevzal. V jeho podání je poznávání sebe sama - a integrace toho, co je poznáno - nástrojem sebe-realizace, nástrojem odhalování toho, kdo ve skutečnosti jsem a nacházení cest, jak toto poznání žít v realitě. Pravdivost k sobě. Autenticita. 

 

Jak řekl Jan Werich: \"Když už člověk jednou je, tak má koukat, aby byl. A když kouká, aby byl a je, tak má být to, co je, a nemá být to, co není, jak tomu v mnoha případech je.\"

VSTUPEM DO PROJEKTU "CYKLICKÝ ROK A JÁ" ZÍSKÁVÁTE:

 • Cyklický zápisník v hodnotě 290 Kč
 • Učebnici snového jazyka Cestou domů v hodnotě 290 Kč
 • Na sebepoznání založenou možnost aktivně měnit svůj život a sebe: stávat se více sám/a sebou.
 • Možnost hlouběji se propojit s přírodními cykly v sobě i venku.
 • Podporu v tajné skupině na Facebooku. Možnost poznat, že sny druhých jsou stejné a přece jiné, než ty Vaše.
 • Možnost zlepšit svou schopnost orientovat se v sobě, pojmenovávat své pocity a vyznat se ve svých motivech.
 • Jako dárek aktivní imaginaci Setkání s vnitřním zvířetem v hodnotě 190 Kč.
 • Mou každotýdenní podporu v rámci skupiny - zpětnou vazbu k Vašim výkladům a pomoc s výkladem snů.

Objevte svůj vnitřní rytmus díky systematické práci se sny, sebereflexí a nalaďte se na rytmus roku.

Když porozumíte svým snům, získáváte: 

CO NAJDETE V CYKLICKÉM ZÁPISNÍKU:

 

 • Kvalitní tvrdé desky v elegantní a luxusní světlé barvě, které vydrží celoroční nošení v kabelce
 • 8 + 1 nádhernou originální ilustraci od Evy Ovy pro každé zastavení cyklu roku
 • 8 krátkých průvodních textů k ilustracím, které pomohou naladit se na dané období
 • cca 240 volných stran z kvalitního papíru, které čekají, až je popíšete svými zápisky

 

NAHLÉDNĚTE POD POKLIČKU

 

Beltine – Čarodějnice/ První máj

 1. 4. 1. 5.

Nejvyšší opojení životem samým, propadáme magii života, divoký, živočišný a plodný čas, řeka světla burácí všude kolem nás, život bují a překotně roste, radost, hojnost, světlo, všechno chce kvést a žít naplno.

 

Země se plní životem až po okraj...

Nový život roste a bují...

Z pramene je potok, který divoce skáče po kamenech, vrhá se po hlavě a radostně do neznáma…

Slunce stoupá k poledni...

Samhain – Dušičky/Halloween

 1. 10. / 1. 11.

Samhain je vlastně keltský Silvestr. Tímto svátkem končili staří Keltové rok a nový cyklus začínali sestupem do tmy. Samhain byl magickým časem, kdy se hranice mezi světy stala propustnější, bylo možné mluvit s dušemi zemřelých… byla to doba, kdy se celý svět připravoval na nadcházející sestup do tmy… tajemné tmy, kotlíku bohyně Ceridwen, kotlíku smrti všech věcí, dějů a lidí, návratu k podstatě, z které bude vše znovu obrozeno. Samhain, to je mystérium smrti a znovuzrození.

 

Po sklizni jsou plné sklepy zásob, pole jsou holá, stromy ztrácí listí…

Plno i prázdno… smrt…

Řeka se vlévá do oceánu…

Slunce zapadlo…

CO NAJDETE V UČEBNICI SNOVÉHO JAZYKA CESTOU DOMŮ:

 • Vysvětlení různých typů a rovin snů
 • 5 předpokladů pro práci se sny
 • 6 tipů jak si (lépe) pamatovat své sny
 • Dvě metody výkladu snů v 5 krocích
 • Názorný návod, jak tyto metody používat spolu s ukázkami a možností si vše souběžně s „výkladem“ zkoušet
 • Představení tzv. archetypů a seznam těch nejčastěji se vyskytujících se stručným výkladem každého z nich
 • Upozornění na 7 nejčastějších omylů při práci se sny 

NAHLÉDNĚTE POD POKLIČKU

Sny mají ve skutečnosti nekonečně mnoho rovin, koneckonců sny jsou jazykem naší duše a nikdo od duše nečeká, že bude plochá a jednoduchá. 🙂 V učebnici představuji tři základní a vysvětluji, proč se věnuji zejména té prostřední.

Asociace jsou klíčovým nástrojem pro práci se sny. Při výkladu je používáme neustále.

Celou učebnicí prolíná velký důraz na praxi, praxi a zase praxi. 

 

 

JAK BUDE PROJEKT SNY, CYKLICKÝ ROK A JÁ PROBÍHAT:

 • Zakoupíte vstup do tohoto projektu, čímž získáte učebnici + zápisník + vstup do tajné FB skupiny.
 • 30.4. začneme rozesílat balíčky s učebnicemi a zápisníky, mezitím se přivítáme ve skupině, budu zodpovídat Vaše dotazy a publikovat svá doporučení.
 • Vyberete si jeden den v týdnu, kdy budete věnovat 20 - 90 minut psaní do zápisníku (výklad snu).
 • Každý týden napíšete do FB skupiny, jak si vedete, jak Vám psaní jde, co jste se o sobě naučili, co zrovna prožíváte, co Vám to přináší atd.
 • Každý týden dostanete a dáte podporu ostatním členům FB skupiny,
 • Každý týden získáte ode mě zpětnou vazbu/ pomoc s výkladem snu.

 

Já budu  každý týden sdílet svoje postřehy, inspiraci a doporučení. Budu Vám pomáhat vykládat Vaše sny a budu Vás podporovat radou i názorem, pokud to bude třeba. Každý týden po dobu celého roku - od 30.4. 2020 do 30.4. 2021.

POZOR: NEJEDNÁ SE O ONLINE KURZ, PODPORU BUDU POSKYTOVAT POUZE VE SKUPINĚ (NIKOLIV E-MAILEM NEBO SOUKROMÝMI ZPRÁVAMI TAK, ABY SLOUŽILA VŠEM ÚČASTNÍKŮM) A TAK, JAK TO BUDU STÍHAT. Snažím se odpovídat do 48 hodin.

Stále váháte, zda je projekt vhodný i pro Vás?

 

Pak si odpovězte na těchto několik otázek:

 1. Zapisujete si své sny nebo s tím hodláte začít?
 2. Fascinují Vás sny, obrazy, symboly, dení snění, umění, příroda?
 3. Rádi píšete? Pořád si někam čmáráte nějaké poznámky a nebo se znáte sílu automatického psaní?
 4. Je s Vámi v souladu představa, že rytmy vnějšího světa úzce souvisí s rytmy toho vnitřního?
 5. Jste ochotný/á věnovat zapisování cca 20 - 90 minut každý týden?
 6. Jste ochoten/a spolupracovat na projektu, který není finálně dopracovaán a svou zpětnou vazbou přispět k jeho rozvoji?
 7. Chcete se zlepšit ve formulování toho, jak se cítíte, co prožíváte, co se s Vámi zrovna děje?
 8. Jste připraven/a sdílet každý týden ve skupině Váš pokrok nebo nedostatek téhož?
 9. Máte odvahu dozvídat se o sobě i věci, které byste radši nevěděl/a?
 10. Jste schopný/á samostudia?

Pokud jste si na většinu otázek odpověděl/a "ANO"  a máte chuť věnovat celý jeden rok svému rozvoji a těšíte se, jaký příběh Váš život za ten rok Vaší rukou napíše - pak je tento projekt vhodný pro Vás. 

 

A CENA?

Luxusní celoroční zápisník velikosti A5, světlé krémové tvrdé desky, vázaný (knižní vazba), cca 240 stran kvalitního papíru, 9 originálních ilustrací Evy Ovy v hodnotě 290 Kč

+

Praktická učebnice snového jazyka Cestou domů, velikost A5, šitá vazba, desky s klopami, originální ilustrace Lukáše Hehejíka, 126 stran kvalitního obsahu na kvalitním papíře v hodnotě 290 Kč

Moje provázení v tajné Facebookové skupině po dobu jednoho roku v hodnotě nevyčíslitelné (minimálně pak 3990 Kč)

+

Aktivní imaginace Setkání s vnitřním zvířetem v hodnotě 190 Kč jako DÁREK

...získáte (protože se projekt stále ještě nepovažuji za finální verzi) za sníženou cenu:

 

 

4760

2499 Kč

+ včetně poštovného a balného (i na Slovensko)

Nejsem plátce DPH.

Poznámka: pokud učebnici a zápisník už máte, napište mi (olga@olgaplickova.cz ) a já Vám vystavím fakturu na slevovou částku (tedy na 1999 Kč). Děkuji 🙂

REFERENCE

Oli, já bych ti za sebe chtěla velice poděkovat za tuto skupinu. Odnesla jsem si toho odsud opravdu hodně a jsem ti velice vděčná, že jsi ji založila. Omlouvám se, ale trochu si vypomůžu angličtinou, která to pro mě trochu lépe vystihuje - tvoje "razor sharp" ( ostré jako břitva) otázky vedené vždy směrem na "edge of consciousness" (na hraně vědomí) jsou naprosto fantastické. Mnohdy mi velice pomohly s těžkými kroky v mých procesech. Osobně mi chyběl čas. Mrzí mě, že jsem neměla prostor pročítat sny ostatních. Věřím, že bych v nich mnoho nalezla. A to je asi taková pochybnost, co mě napadá. Pro mě to byla spíše taková individuální práce ve skupině, kdy jsem využívala hlavně tvé vhledy. Možná jsem v tomto ale spíš výjimkou. Ono s těma třema malýma dětma toho času fakt moc není. V těch posledních dvou měsících bych byla ráda, aby vše, co bylo dosud, běželo.
Sylvie Zemanová
Chci jen ještě říct děkuji! Stále mě to ke snům vrací, vnímám je jinak a to je asi to hlavní, co jsem se za rok naučila, i když jsem si nepsala jeden sen týden, ta změna vnímání je důležitá a v mém životě se toho děje tolik... vím ze přijde ten čas, kdy jim dám třeba tu potřebnou pozornost a teď mi stačí vědět, že můžu - a u těch velmi silných snů jsem to i použila a moc mi to pomohlo;) Děkuji ❤️🙏🏻 Je to cesta a zatím jsem na začátku, odpouštím si, že jsem toho nezvládla tolik, kolik jsem si přála a jdu snít 🔮
Barbora Luna Chvátalová
Veliké díky... Za vše... Vím, že jsem se dlouho neozývala, ale právě i ty vyloženě sny mi s Tvou podporou a pomocí pomohly hnout se z místa a začít jednat v souladu se sebou... Těch letošních změn je opravdu hodně... ještě jednou veliké díky za vhledy nejen do říše snů 🙏☯️💗
Monika Šindlerová, Lektorka Čchi-kung / Cesty proti STRESU / Reflexní terapiewww.monika-sindlerova.cz
Oli, veliké díky za vytvoření tohoto bezpečného prostoru, ve kterém mi bylo moc dobře a cítila jsem se tady jako doma. Po celou dobu jsem vnímala tu úžasnou energii, kterou jsi pro nás vytvořila, tvoje nasazení a podpora při výkladech byla prostě až neskutečná. Dalas do toho opravdu hodně. Já jsem se díky několika silnějším snům, které jsi mi pomohla vyložit, posunula zase o kousek dál na svojí cestě. Teď jsem nějakou dobu se sny zase nepracovala, celé léto jsem byla jiné energii a naladění. Ale teď s podzimem, zklidněním a obracením se do sebe cítím, že je zase ten čas zaměřit se více tímto směrem.
Míša Veselá
Jsem vděčná, že jsem se mohla zúčastnit programu Olgy Plíčkové - Cyklický rok a já. Olga nás prakticky vedla k tomu, abychom se naučili v poselství snů sami zorientovat. Mým velkým aha momentem bylo poznání, že sny vychází z našeho vlastního prožitku a zkušenosti dané věci či situace. Nelze je tedy, jak to dělají např. Snáře, zobecňovat. Pokud budeme chtít a dovolíme si pohlédnout do nastaveného zrcadla podvědomí, mohou se sny stát našimi niternými průvodci k sebepoznání.
Kateřina Juřicováwww.katerinajuricova.cz

CHCETE SE MĚ NA NĚCO ZEPTAT?

Napište mi na e-mail olga@olgaplickova.cz - ráda Vaše dotazy zodpovím.